Work

Providing honest work for all layers of the population, improving and reducing commuting. CyberChilly is a new agency serving the cyber data / data entery / online and telephone service business. "Regenerati-ve" is a new program for retraining of young and old where we will focus on this year. Motivating working at home and shared transport are also high on the list of the Globe Alive Foundation.Werk

Aanbieden van eerlijk werk voor alle lagen van de bevolking, verbeteren en verminderen van woon-werkverkeer. CyberChilly is een nieuw bemiddelingsburo t.b.v. de cyber data / data entery / online en telefoonservice. „Regenerati-ve“ is een nieuw traject voor omscholing van jong en oud waar wij ons in de toekomst ook op gaan richten. Motiveren van thuiswerk en gedeelde vervoersmiddelen staan ook hoog op de lijst van stichting Globe Alive.