About

General purpose: create a better chance for this world and for humanity by several positive initiatives;
The Globe Alive Foundation was established in 2003 in Velsen (formerly known as Foundation The World At Your Beach) and has always had the objective of bringing culture through various groups of society and bringing people together. In recent years (from 2010) the board engaged in a broader ideology and chose a new name. Globe Alive is an idea machine with beautiful ideals. So we firmly believe in locally small-scale businesses, cooperative collaboration and competition with natural growth or even decline if necessary. We also believe that the right to basic human needs, such as sunlight, water, and other natural (organic) products does not belong to large (international) companies, but to every human. Invest now in our sister fund. Over the past 5 years, the foundation has been committed to promote and support culture in the city and in schools. Initiatives in the areas of housing and green mobility have also been discussed and acted on. The "Elektrike" is an example of this. There has been a collection campaign for 3FM Girls Just Want to Have Fun ! And we are sponsors of the "klimaatloop" and the climate debates.Over

Algemeen doel: betere kans voor deze wereld en voor de mensheid creëren door positieve initiatieven;
Stichting Globe Alive is opgericht in 2003 te Velsen (voorheen bekent als Stichting The World At Your Beach) en heeft zich altijd als doel gesteld om diverse groepen uit de samenleving bij elkaar te brengen door middel van cultuur. De laatste jaren (vanaf 2010) houdt het bestuur zich bezig met een breder gedachtegoed en heeft ook een nieuwe naam gekozen. Globe Alive is een ideeënmachine, met prachtige idealen. Zo geloven wij heilig in lokale kleinschaligheid, coöperatieve samenwerking en marktwerking met natuurlijke groei of zelfs neergang waar nodig. Tevens geloven wij dat het recht op menselijke basisbehoeften, zoals zonlicht, water, en andere natuurlijke (biologische) producten niet toebehoort aan grote (internationale) bedrijven, maar aan ieder mens. Investeer mee in de "Good Crowd Fund" en ga 100% voor sociaal maatschappelijk en duurzaam rendement. De afgelopen 5 jaar heeft de stichting zich o.a. ingezet door cultuur in de stad en op scholen te promoten en ondersteunen. Initiatieven op gebieden van huisvesting en groene mobiliteit zijn ook aan bod geweest. De "Elektrike" is daar een voorbeeld van. Er is een inzamelactie geweest tbv van 3FM Girls Just Wanna Have Fun! En wij zijn sponsors van de klimaatloop en de klimaatdebatten.


  • Secretaris: Els Nieuwland-Rijs
  • Voorzitter: Hein Hansen
  • Penningmeester: Edwin Rijs
  • Er zijn geen betaalde krachten in dienst bij stichting Globe Alive
  • Overleg en bestuur van en door bestuurders is onbezoldigd